Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО

ГЕНЕРИРАНОТО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ СЪДЪРЖАНИЕ

 

Изпращайки ни генерираното от Вас съдържание („Съдържанието“), Вие потвърждавате, че сте прочели и разбирате настоящите Общи Условия („Условия“) и ги приемате. Ако Вашето Съдържание е избрано, Вие ще бъдете уведомен(а) чрез платформата на социалната мрежа и ще Ви бъде поискано съгласие Вашето Съдържание да бъде използвано в официалните уебсайтове и социални мрежи на „Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349 и други свързани дружества в корпоративната група на Nestlé (по-нататък наричани заедно „Nestlé“ или „Ние“).

За да потвърдите приемането на настоящите Условия, моля отговорете, като посочите хаштага, който Ви е бил изпратен. Ако не получим отговор в рамките на 7 дни от нашето запитване, Съдържанието Ви няма да бъде използвано. Настоящите Условия имат предимство пред всяко споразумение, което Вие или Вашият работодател може да имате с която и да е компания от Групата на Nestlé. Ние приемаме спазването на закона много сериозно. Ако някое Съдържание не отговаря на настоящите Условия, Ние си запазваме правото да предприемем всички необходими мерки.

1. Вашето съдържание
Моля, не забравяйте, че носите юридическа отговорност за това, което изпращате. Моля, уверете се, че следните правила са спазени преди да изпратите Вашето Съдържание:

1.1 Право на интелектуална собственост

Вие трябва да сте автор на Съдържанието или да сте упълномощени от неговия автор. Ако не сте навършили пълнолетие или имате настойник по друга причина, моля, вземете изричното съгласие на Вашите родители/ настойници преди да изпратите всякакво такова Съдържание.

Ако получим известие за нарушение, ще премахнем цялото Съдържание и ще сътрудничим на притежателите на авторските права. Изпращайки Вашето Съдържание, Вие предоставяте на Nestlé напълно безплатно и за вечно ползване (с изключение на авторското право, за което максималният период на защита е съгласно приложимото законодателство в съответната юрисдикция), неотменим, неизключителен световен лиценз за използване, копиране, редактиране, модифициране, адаптиране, превод, комуникация сред обществеността, публикуване, разпространяване, създаване на производни произведения и комбиниране на Вашето Съдържание (изцяло или отчасти, самостоятелно или с други елементи, във всеки формат на всеки носител). Ние имаме право да решим да не публикуваме Вашето Съдържание.
 

1.2 Лични права

Ако дадено лице се появява във Вашето Съдържание, Вие трябва да го информирате за настоящите Условия и да получите неговото изрично съгласие. Ако то е непълнолетно или има законен настойник по друга причина, моля вземете изричното съгласие на родителите/ настойниците му преди да изпратите всякакво такова Съдържание.

1.3 Поверителност

Не трябва да качвате или изпращате никакво съдържание, което нарушава нечии права на поверителност, нито да давате информация за контакт с Вас или някого другиго или да искате лична информация от който и да е потребител. Вашата поверителност е много важна за Nestlé. Ние ще използваме Вашата лична информация в съответствие с нашата Политика за поверителност, публикувана на https://www.maggi.bg. Моля, имайте предвид, че всяка информация, разкрита във Вашето Съдържание, може да стане обществено достояние.

1.4 Забранено поведение

Не трябва да качвате или изпращате никакво съдържание (а), което е неподходящо, незаконно, нецензурно, клеветническо, заплашително, представляващо тормоз, порнографско, опозоряващо, омразно, расово или етнически обидно; или (б) е в нарушение на нечия поверителност, авторски права върху изображения или интелектуална собственост; или (в) което насърчава незаконно поведение; или г) което може да представлява заплаха за системата (спам, вирус, троянски кон, злонамерен или зловреден софтуер или друг материал, който може да прекъсне, унищожи или ограничи функционалността на системата).

Не трябва (д) да използвате автоматизирани средства (роботи, кролери и др. ) или да правите каквото и да било, за да пречите или нарушавате работата на уебсайта или системата или нейната защита, както и на всякаква друга информация, съдържаща се там (включително обратно инженерство).

Не трябва (е) да качвате или изпращате каквото и да е съдържание, което нарушава настоящите Условия.

Не трябва да използвате платформата на Nestlé за търговски цели, за реклама или привличане на клиенти по отношение на друг продукт или услуга, както и за организиране на петиции, кампании или други инициативи.

Не трябва да се представяте за някой друг(а).

2. Вие се съгласявате да не държите Nestlé и неговите служители и лицензодатели отговорни за каквито и да е произтичащи вреди, пропуснати ползи и разходи в резултат на всяко едно нарушение на настоящите Условия.

3. Безпристрастност. Ние не подкрепяме никакви продукти, услуги, лица или мнения, съдържащи се във Вашето Съдържание.
4. Контакт. Моля, свържете се с нас, ако желаете да докладвате нарушение или да оттеглите съгласието си.
5. Законодателство и юрисдикция. Настоящите Условия и всички свързани с тях въпроси и искове, ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство и се управляват от ексклузивната юрисдикция на съдилищата в София, България.